Autostrada A2 (monitoring przemieszczeń)

Monitoring przemieszczeń nasypu dociążającego na rzece Maskawa – zamawiający Strabag Sp. z o.o.