Modernizacja drogi (Stare Miasto-Barczygłów)

Odcinek Stare Miasto–Barczygłów, pow. koniński – zamawiający SKANSKA S.A.