Autostrada A2 (Modła)

Węzeł „MODŁA” – zamawiający STRABAG Sp. z o.o./KPG Sp. z o.o.