COLAS

Prace zostały wykonane w terminie, z należytą starannością i wymaganiami specyfikacji technicznej.

Dyrektor kontraktu,
mgr inż. Grzegorz Adamkiewicz

31 grudnia 2011 r.