DK 25

Modernizacja na odcinku Konin-Pilich – zamawiający SKANSKA S.A.