GDDKiA

Wymienione prace zostały wykonane w terminie, z należytą starannością i zgodnie z umową.

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU
mgr inż. Marek Bereżecki

1 lutego 2011 r.