Miasto Koło – Autostrada A2

Modernizacja drogi – zamawiający STRABAG Sp. z o.o./KPG Sp. z o.o.