Trasa Bursztynowa w Kaliszu

„Trasa Bursztynowa” w Kaliszu – zamawiający SKANSKA S.A.