Monitoring obiektów w zakresie przemieszczeń i odkształceń

Posiadamy doświadczenie w pomiarach przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz ich podłoża. Pomiary wykonujemy w tracie trwania inwestycji celem zapewnienia bezpieczeństwa budowy oraz w trakcie użytkowania obiektu.