Podział nieruchomości

Podział nieruchomości jest postępowaniem zmierzającym do wydzielenia nowych działek gruntu przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych. Jest to proces złożony z uwagi na zróżnicowane źródła prawne i wynikające z nich ograniczenia. W wyniku zatwierdzonego podziału nieruchomości powstaje dokumentacja niezbędna do przeniesienia własności i ujawnienia w katastrze nieruchomości.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, nr 261, poz. 2603)
Rozporządzenie RM z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 268 z 2004, poz. 2663 z późn. zm.)