Pomiary nietypowe, specjalne

Proponujemy Państwu pomiary miejsc niedostępnych celem sprawdzenia, inwentaryzacji stanu aktualnego w zakresie geometrii, poziomów, pionowości obiektów budowlanych, urządzeń przemysłowych. Nasza firma opracuje technologię i wykona pomiary a wyniki przedstawi w formie akceptowanej przez zamawiającego. Do wykonania tego rodzaju zleceń używamy instrumentów o najwyższej dokładności pomiaru.