Budowy i przebudowy dróg, parkingów oraz obiektów kubaturowych

Dla firmy SKANSKA – obsługa geodezyjna budowy i przebudowy wielu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, parkingów oraz obiektów kubaturowych, w tym m.in.:

  • Wschodnia obwodnica Miasta Kleczewa
  • Budowa ul. Kopernika w Słupcy
  • Budowa hali magazynowej PAULA w Kaliszu
  • Budowa parkingów przy AQUAPARKU w Kaliszu
  • Przebudowa ul. Poznańskiej w Koninie