COLAS

Prace prowadzone były profesjonalnie, terminowo i z należytą starannością.

Dyrektor Kontraktu
mgr inż. Grzegorz Adamkiewicz

12 lipca 2010 r.