Trasa Stanczukowskiego (Kalisz)

„Trasa Stanczukowskiego” w Kaliszu – zamawiający SKANSKA S.A.